Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Strom roku 2005 – nominace

 Strom roku - Stromy, stromořadí a aleje nominované v roce 2005


Jinan v zahradě augustiniánského kláštera na Starém Brně

Lokalita: Brno, Mendlovo náměstí, zahrada kláštera (Mendelárium)

Druh stromu: jinan dvoulaločný, Ginkgo biloba L.
Kategorie: solitérní strom
Stáří stromu: 150 let

Rozměry stromu:
Obvod kmene v 1,3 m: 410 cm
Výška stromu: více než 25 m

Popis stromu/lokality:

Více jak 25 metrů vysoký jinan roste v zahradě augustiniánského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně. Vzhledem k jeho mohutnosti je možné se domnívat, že strom by mohl pamatovat i Johanna Gregora Mendela, který zde od roku 1843 s přestávkami působil až do své smrti v roce 1884. Kdyby mu nemoc nezabránila v dalším bádání, mohl vedle křížení hrachu a jestřábníků možná prezentovat genetické zákony právě na jinanech, jejíchž původ sahá až do prvohor.

Široce pyramidální jinan tedy nepoznamenán výzkumem dorostl do úctyhodné velikosti. Široce větvená koruna hrozila rozlomením, proto byla v minulosti svázána železnými obručemi. Obruče časem téměř zarostly do kůry a hrozilo tím poškození kmenů. S vývojem arboristiky se ale objevilo nové řešení zajištění koruny: na kovový kruh umístěný ve středu koruny byly jednotlivé větve připoutány pružícím úvazkem. Větve mají možnost omezeného pohybu a mají tak možnost dalšího růstu a vývoje a současně jsou jištěny před pádem na zem. Takto je strom ošetřen od roku 1988.

Navrhovatel (1):
Veřejná zeleň města Brna, p. o.

Navrhovatel (2):
pan Leo Hable, Veletržní 9, 603 00 Brno, tel. 543 233 603

Jinan v zahradě augustiniánského kláštera na Starém Brně
celkový pohled


Jinan dvoulaločný, Ginkgo biloba L., Brno, Mendlovo náměstí, zahrada kláštera (Mendelárium)

Zpět na přehled kandidátů na brněnský Strom roku 2005


Výsledky ankety brněnský Strom roku (2005)
  Průběh a výsledky ročníku 2005.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2005)
  Brněnský Strom roku 2005 byl vybírán ze 14 kandidátů.
Vyhlášení ankety brněnský Strom roku (2005)
  Zapojte se do ankety brněnský Strom roku 2005.
Popis trasy procházky po význačných brněnských stromech, stromořadích a alejích (2002)
  Od bystrcké lípy, přes Strom roku 2001, po lipovou alej na Vodově ulici.
Vyhlášení a výsledky ankety brněnský Strom roku (2002)
  Průběh a výsledky ročníku 2002.
Podrobný popis jednotlivých nominovaných brněnských stromů, stromořadí a alejí (2001)
  V roce 2001 nominováno pět význačných stromů, jedno stromořadí a tři aleje.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2001)
  Průběh a výsledky ročníku 2001.
Výsledky minulých ročníků ankety brněnský Strom roku (2000)
  Průběh a výsledky ročníku 2000.